INSIDEE = INclusion through SustaInable Development and European Eco-citizenship

Приобщаване чрез устойчиво развитие и европейско еко-гаржданство

Посетете сайта на проекта


insidee.eu

Октомври 2022

 

Проведохме няколко организирани срещи с обучители, учители, социални работници, ръководители и др.  и представихме разработените по проент INSIDEE обучителни материали за еко-гражданство. „Перлата“ на проекта предизвика голям интерес. Онлайн аликацията за еко-поведение се оказа полезна както за ученици и младежи с ментални затруднения, така и за всички ученици, деца и възрастни дори такива без ментални затруднения.

 

 

Октомври 2022

 

Уъркшоп с младежи с ментални затруднения – демонстрации, практическа информация и дискусия на тема еко-поведение и еко-гражданство. Тестване на обучителните материали и апликацията.

Септември 2022

Диана Настева и Пепа Петрова участваха в последната работна среща на организациите-партньори по проекта. Срещата се проведе в град Мюлюз, Франция.

Участниците посетиха три местни организации, осигуряващи работа за хора с увреждания – два ресторанта и голяма фирма за услуги с почистване.

Август 2022

 

Представихме проект INSIDEE по време на Младежки фестивал FUNcity  и  „Най-сладкият ден“ – организирахме забавни преизвикателства, еко-игри, говорихме за здравословното хранене, рециклирането, соларните панели и т.н.

Юли 2022

Обучители – представители на Сдружение „Няма невъзможни неща“ участваха в тренинг модул с разработените обучителни еко-материали за обучители.

Тренингът се проведе в град Тан, Франция. Участие взеха и младежи с ментални затруднения от един от социалните центрове на Координатора на проекта – Au fil de la vie.

Изключително интересно за участниците бе посещението на съседното Унгерсхайм, село в преход, за да представят съдържанието на 5-те модула от учебните материали INSIDEE: Устойчива храна, Управление на водите, Възобновяема енергия, Устойчиви градове, Управление на отпадъците.

Беше интересно и вдъхновяващо да се види как селото е планирано и развито като устойчиво село:
• Монтиран фотоволтаичен парк на покриви с мощност 5,3 MW
• Изградени система за слънчева отоплителна мрежа, която захранва 7 общински сгради: плувен басейн, училищна група, културно-спортно пространство.
• 40% намаление на потреблението на енергия за обществено осветление на паркинги, обществени сгради, велосипедни алеи и инсталиране на димери
• Създадени ферми за органични зеленчуци, местни органични храни и пазар
• Реализиран ЕКО ХАЛЕТ – около 20 броя пасивни къщи

Декември 2021

Третата екипна среща се проведе на 9 и 10 декември в Алмерия, Испания. Той беше организиран от координатора на партньорите Au Fil de la Vie (Франция) и Verdiblanca (Испания) и с участието на представители от всички партньорски организации – на място и онлайн.

Екипът на проекта идентифицира кои знания липсват в момента и подчерта разликите и приликите в страните, представени от партньорите. Въз основа на това изследване ние разработихме образователни материали за обучение на обучители, които ще помогнат на младите хора с умствени увреждания да обогатят знанията си в областта на устойчивото развитие и ще им предоставят необходимите умения, за да станат активни и отговорни европейски екограждани.

През следващите няколко месеца ще разработим обучителни материали, предназначени за млади хора с умствени увреждания, и те ще бъдат обучени да станат еко-посланици и да споделят новите си знания с хората около тях.

Юли 2020
Младите хора с увреждания вече няма да бъдат изключени от проблемите на околната среда и устойчивото развитие. Това е целта на финансирания от Еразъм плюс проект INSIDEE (Включване чрез устойчиво развитие и европейско екогражданство)

Срещата за стартиране на проекта се проведе на 3 и 4 юни 2020 г. на онлайн платформа поради текущите ограничения за пътуване в Европа.

Той беше организиран от партньорския координатор Au Fil de la Vie (Франция) и се отчиташе с присъствието на представители от всички партньорски организации. Някои, посветени на подкрепата на хора с увреждания, като Nyama nevazmozhni neshta (BG) и Verdiblanca (ES), някои специализирани в екологично образование и управление на проекти: Alimos Soc Coop (IT), Ecological Future Education (LV) и Euridea (IT).

Младите хора с увреждания често са изключени от проблемите на околната среда и устойчивото развитие поради липса на адаптирана подкрепа. Те обаче имат същите нужди като обикновената общественост по отношение на информация и разбиране на околната среда, откриването на природата, произхода на храната им и т.н., за да контролират по-добре потреблението си и да измерват отпечатъка си върху околната среда.

Проектът INSIDEE има за цел да развие знанията на младите хора с интелектуални и умствени увреждания по отношение на устойчивото развитие и да им предостави необходимите умения, за да станат активни и отговорни европейски екограждани. Нашата цел е да подкрепим тяхната ангажираност, самоопределяне и овластяване чрез популярни образователни дейности и насърчаване на достъпа до права и информация.

Нашият подход ще бъде в логиката „нищо за нас без нас“ и по този начин младежите с увреждания ще бъдат част от всеки етап от живота на проекта, за да определят техните специфични нужди, да проектират обучението и материалите и след това да им позволят да станат еко -посланици и споделят новите си умения с приятелите и семейството си.

През следващите няколко месеца Euridea ще проведе проучване, за да установи кои знания липсват в момента и да подчертае разликите и приликите в страните, представени от партньорите. Ще проведем интервюта с лидери на общественото мнение и ще публикуваме нашите резултати онлайн чрез комуникационни инструменти, които скоро ще бъдат предоставени.

Ръководител на проекта – ФРАНЦИЯ
Създаден от родители и приятели на хора с умствени увреждания. От 1965 г. ръководи 6 медико-социални структури, има 100 специалисти, които подпомагат 210 души с умствени увреждания.

 

Асоциация на хората с увреждания – ИСПАНИЯ
В продължение на 40 години полага социални грижи за облекчаване на социалните неравенства; Социално-културна анимация; Физиотерапия; Правен съвет; Ориентация към работа.

 

Кооперативно дружество – Чезена (FC) ИТАЛИЯ
Насърчаване и разпространение на образованието и устойчивостта на храните

 

Консултантска и обучителна фирма – ИТАЛИЯ

 

Екологично образование на бъдещето – Латвия
Насърчава екологичния начин на живот в ежедневието

 

Социална организация – България
Социална и образователна помощ на младежи с ментални затруднения.
Дейности за трудова интеграция, социално предприятие